Mijn wagenpark | Leasemaatschappij Arval (2024)

 • My Arval en rapportage
 • Hulp bij pech onderweg
 • My Arval en rapportage

  My Arval: Welkom bij ons digitale ecosysteem

  Mijn wagenpark | Leasemaatschappij Arval (1)

  Mijn wagenpark | Leasemaatschappij Arval (2)

  Arval maakt het u graag zo gemakkelijk mogelijk. Daarom investeren we in digitale diensten, waarmee u altijd de beschikking heeft over de informatie van uw wagenpark. Op een moment dat het u schikt. En omdat wij begrijpen dat u graag uw tijd efficiënt indeelt, worden de vragen van uw berijders beantwoord op My Arval en in de My Arval Mobile app.

  My Arval en de My Arval Mobile app maken het beheer van uw wagenpark eenvoudig en transparant door alle informatie over uw wagenpark te weergeven. Zo ziet u in uw agenda wanneer er nieuwe auto’s worden geleverd en wat de dichtstbijzijnde Service Partners zijn voor onder andere schade en onderhoud. Ook leest u op de social wall het laatste automotive nieuws. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunt u uw berijders goed begeleiden in hun autokeuze.

  Eenvoudig wagenparkbeheer

  Wilt u weten hoe u op uw wagenpark kunt besparen en inzicht krijgen in uw totale verbruik en CO2-uitstoot? Of wilt u zien welke berijders in verhouding veel brandstof verbruiken? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u eenvoudig via My Fleet Status. Met My Fleet Status heeft u real-time inzicht in de status van uw wagenpark. Deze online tool biedt u diverse rapportagemogelijkheden om uw wagenpark eenvoudig te beheren en direct inzicht te krijgen in de Total Cost of Ownership. U zoomt eenvoudig in op specifieke auto’s, medewerkers of KPI’s. Vrijwel elke analyse is met My Fleet Status binnen handbereik, waardoor u snel acties kunt nemen om uw wagenpark te optimaliseren.

  My Fleet Status

  Dagelijkse gegevens over de lokale activiteiten, op elk moment beschikbaar om uw beslissingen op het gebied van wagenparkbeheer te vergemakkelijken.

  My Fleet Trends

  My Fleet Trends ondersteunt u om de juiste zakelijke beslissingen te nemen op internationaal niveau. Wat kunt u met My Fleet Trends?

  • een internationaal geconsolideerd overzicht maken van uw wagenpark, real-time en in het verleden
  • de KPI’s van uw wagenpark actief monitoren
  • de KPI’s van uw wagenpark benchmarken met andere internationale Arval voorbeelden
  • up-to-date blijven met de markttrendmodule over de laatste ontwikkelingen in de automotive sector.

  Integral Fleet

  Integral Fleet is een onmisbare rapportagetool voor elke wagenparkbeheerder die met meer dan één leasemaatschappij werkt, internationaal en lokaal. Het is een uniek, webbased rapportageplatform. Integral Fleet geeft u op eenvoudige wijze een 360 graden beeld van uw wagenpark door data van al uw leasemaatschappijen samen te brengen op één locatie. Op een zeer gebruiksvriendelijke manier helpt het u strategische beslissingen te nemen op basis van uw belangrijkste KPI’s.

  My Arval Mobile voor uw berijders

  Ook voor uw berijders is er een persoonlijke digitale omgeving: My Arval. Zodra ze inloggen, vinden ze alle relevante informatie over hun leaseauto en hun rijgedrag. Met de My Arval Mobile app raadplegen ze dezelfde informatie eenvoudig op hun smartphone. Kilometerstanden, contractdetails, brandstofverbruik, reparatie en onderhoud, schades en bekeuringen: uw berijders kunnen op elk gewenst moment bij deze informatie. Ze kunnen zelfs online hun nieuwe leaseauto samenstellen. U bespaart een hoop tijd doordat uw berijders u niet meer nodig hebben voor de meeste van hun vragen.

  Met My Arval heeft u de gegevens voor strategische beslissingen binnen handbereik.

  Wilt u met één druk op de knop meer inzicht krijgen in uw Total Cost of Ownership? Neem contact met ons op voor meer informatie over My Arval.

 • Hulp bij pech onderweg

  Arval Assistance: snel weer op weg

  Mijn wagenpark | Leasemaatschappij Arval (3)

  Met Arval Assistance krijgen uw berijders in het geval van een ongeval of pech direct de juiste ondersteuning, zonder dat dit invloed heeft op uw organisatie. Want juist als het nodig is, is pechhulp de service waar de berijders het meest om geven.

  Wereldwijd uw wagenpark draaiende houden

  Voor Arval Assistance werken wij samen met de ANWB. Door de samenwerking met deze toonaangevende organisatie wordt uw stilstand geminimaliseerd en de effectiviteit van uw bedrijf gemaximaliseerd.

  Pechhulp voor uw berijders, gemoedsrust voor u

  Hulp aan de bestuurder

  In het geval van een ongeval of pech is uw belangrijkste zorg - en de onze - het welzijn van uw werknemers op de weg. Ons Driverteam staat 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u en uw werknemers op de weg klaar om direct advies te geven. Of dit nu gaat om direct advies, het regelen van een afsleepservice of bij het verzorgen van een hulpvoertuig, wij staan altijd voor u klaar. Ons streven is om met een minimaal tijdsverlies de auto veilig en zo snel mogelijk weer op de weg te krijgen.

  Onmiddellijke ondersteuning

  Directe ondersteuning, bij een lekkeband tot een auto die niet meer rijdbaar is, dat is wat u van ons krijgt. In alle gevallen blijven wij altijd uw enige aanspreekpunt, zodat voor u alles helder en overzichtelijk blijft.

  Reis- of verblijfkosten

  Pech gebeurt niet altijd dicht bij huis. Via de Arval Assistance dekken we de meeste reiskosten en zorgen voor noodhulp, zodat uw chauffeurs niet gestrand raken. Indien nodig voorzien we een hotelkamer voor alle inzittenden van het voertuig en/of een taxi of treinkaartje naar huis.

  Hulp onderweg - voor iedereen

  Arval biedt hulp bij pech onderweg voor al uw voertuigtypen, of het nu gaat om een personenauto, een elektrisch voertuig of een bedrijfswagen. Hierdoor heeft u op een eenvoudige en transparante manier inzicht in het budget en houdt u de controle over onvoorziene omstandigheden op de weg. Arval zorgt voor uw medewerkers, uw berijders en uw auto’s.

Neem contact met ons op!

Onze specialisten helpen u graag bij uw vragen

Neem contact met ons op!

Mijn wagenpark | Leasemaatschappij Arval (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 5676

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.